Creaform 3D skeneri

creaform logo.jpg

Creaform je najveći svetski proizvođač rešenja za 3D skeniranje visoke preciznosti. Njihov portfolio obuhvata niz različitih rešenja, a seriju 3D skenera Go!SCANHandySCAN i HCP koji važe za najpreciznije prenosne skenere u svetu, zastupa i naša firma. Zbog ozbiljnosti i predanosti poslu, Creaform je razvio široku paletu prenosnih ručnih 3D skenera koji koriste TRUaccuracy tehnologiju koja osigurava preciznost u svim mogućim uslovima. Ozbiljan posao. Ozbiljna tehnologija.

Go!SCANHandyscan i HCP 3D skeneri odlikuju se izuzetnom brzinom, jednostavnošću upotrebe i svestranošću na području 3D skeniranja objekata. Creaform proizvodi Vam omogućavaju da u samo jednom neprekidnom potezu - u realnom vremenu - skenirate kompletan objekat i svoj rad odmah vidite na ekranu laptopa.

Klasični 3D skeneri zahtevaju fiksiranu poziciju, traže izuzetnu spretnost za upravljanje, a objekti i prateća oprema za pozicioniranje moraju biti unutar vidnog polja, što često otežava samo skeniranje. Teško dostupne objekte je praktično nemoguće skenirati - zato je tu Creaform koji može obuhvatiti celu površinu u jednom potezu, uz izuzetnu mobilnost koja je karakteristika svih ručnih uređaja.

Skeneri se priključuju na laptop preko USB konekcije. Creaform programska oprema kreira poligonsku mrežu površine objekta u realnom vremenu, tako da odmah, na licu mesta, možete videti kvalitet skena i odmah možete reagovati i ispraviti eventualne propuste. Pri samom skeniranju moguće je podešavati rezolucije skeniranja tako da možete očitati i najmanje detalje na samom objektu.

Go!SCAN 20, Go!SCAN 50, HandySCAN 300, HandySCAN 700 i HCP 3D skeneri donose Vam nove mogućnosti u upotrebi 3D tehnologija. Iznenadiće Vas brzinom skeniranja, jednostavnošću upotrebe i neverovatnim mogućnostima! Lako su primenljivi u arhitekturi, mašinstvu, umetnosti i restauraciji, medicini, inžinjeringu, reverzibilnom inžinjeringu, digitalnom arhiviranju, modeliranju kalupa, ergonomičnom dizajniranju, digitalnim medijima, igrama, animacijama i u brojnim drugim oblastima. Zbog svojih dimenzija skener je potpuno mobilan i lako ga je upotrebljavati bilo gde.

 

Cene i zvaničnu ponudu zatražite od 3D-CADDIT D.O.O.


Go!SCAN 20

Prospektikona_pdf_web.pngUporedne karakteristikeikona_explorer.jpgOblasti primeneikona_explorer.jpgPogledajte filmikona_wmp_web.png

go!scan_20_hand-a_800x800.jpg
go!scan_20_case-a_800x800.jpg
 

Osnovne karakteristike:

 • Težina: 930 gr
 • Dimenzije: 154 x 178 x 235 mm
 • Brzina: 550.000 merenja/sekundi
 • Površina skeniranja: 143 x 108 mm
 • Izvor svetlosti: Bela svetlost (LED)
 • Rezolucija: 0,100 mm
 • Preciznost: do 0,100 mm
 • Volumetrijska preciznost: 0,300 mm/m
 • Metod pozicioniranja: Geometrija i/ili boja i/ili reflektujući markeri
 • Rastojanje od predmeta (preporučeno): 380 mm
 • Dubina polja: 100 mm
 • Veličina predmeta (preporučeno): 0,05 - 0,5 m
 • Rezolucija teksture: 50-250 DPI
 • Kolor teksture: 24 bita
 • Izlazni formati: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, x3dz, .zpr
 • Kompatibilni softveri: 3D Systems (Geomagic Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault Systemes (CATIA V5 i SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), Siemens (NX i Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage)
 • Povezivanje: 1 x USB 2.0

Pripadajuća oprema: Kofer za smeštaj i transport, kalibraciona ploča, kabl za napajanje, USB kabl, 1.000 reflektujućih markera, VXelements softver, ručno obrtno postolje.

Opciona oprema: Creaform preporučuje kupovinu sertifikovanog laptopa kao garanciju optimalnih performansi skenera, dodatna punjiva baterija za rad u terenskim uslovima, robustan tablet sa VXelements softverom.

Opcioni softveri (moduli): VXmodel ("Scan to CAD" modul), VXinspect ("Dimensional Inspectiom" modul), VXremote (aplikacija za daljinski pristup softveru).

Saznajte više o ovome...

Go!SCAN 20 je vrlo precizan kolor 3D skener koji daje dosledne visokokvalitetne 3D modele u HD boji. Savršeno je pogodan za skeniranje malih delova sa komplikovanim detaljima. Kroz vrlo intuitivan proces rada kao i ručni samopozicionirajući sistem, ovaj 3D skener može koristiti bilo ko bez prethodnog iskustva ili obuke. Tehnologija rada ubrzava kompletno iskustvo: nije potrebna posebna priprema, velika površina skeniranja, brzo merenje, direktan Mesh izlaz. Uz pomoć računara nastali 3D modeli mogu biti integrisani u bilo koje procese kao što su arhiviranje, restauracija, analize, stvaranja sadržaja, reverzibilni inženjering itd.


Go!SCAN 50

Prospektikona_pdf_web.pngUporedne karakteristikeikona_explorer.jpgOblasti primeneikona_explorer.jpgPogledajte filmikona_wmp_web.png

go!scan_50_hand-a_800x800.jpg
go!scan_50_case_v2-a_800x800.jpg 
 

Osnovne karakteristike:

 • Težina: 950 gr
 • Dimenzije: 150 x 171 x 251 mm
 • Brzina: 550.000 merenja/sekundi
 • Površina skeniranja: 380 x 380 mm
 • Izvor svetlosti: Bela svetlost (LED)
 • Rezolucija: 0,500 mm
 • Preciznost: do 0,100 mm
 • Volumetrijska preciznost: 0,300 mm/m
 • Metod pozicioniranja: Geometrija i/ili boja i/ili reflektujući markeri
 • Rastojanje od predmeta (preporučeno): 400 mm
 • Dubina polja: 250 mm
 • Veličina predmeta (preporučeno): 0,3 - 3,0 m
 • Rezolucija teksture: 50-150 DPI
 • Kolor teksture: 24 bita
 • Izlazni formati: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, x3dz, .zpr
 • Kompatibilni softveri: 3D Systems (Geomagic Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault Systemes (CATIA V5 i SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), Siemens (NX i Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage)
 • Povezivanje: 1 x USB 2.0

Pripadajuća oprema: Kofer za smeštaj i transport, kalibraciona ploča, kabl za napajanje, USB kabl, 1.000 reflektujućih markera, VXelements softver.

Opciona oprema: Creaform preporučuje kupovinu sertifikovanog laptopa kao garanciju optimalnih performansi skenera, dodatna punjiva baterija za rad u terenskim uslovima, robustan tablet sa VXelements softverom, obrtno postolje.

Opcioni softveri (moduli): VXmodel ("Scan to CAD" modul), VXinspect ("Dimensional Inspectiom" modul), VXremote (aplikacija za daljinski pristup softveru).

Saznajte više o ovome...

Go!SCAN 50 je vrlo brz kolor 3D skener koji daje dosledne visokokvalitetne 3D modele u HD boji. Idealan je za brzo i bez napora skeniranje srednjih do velikih objekata.Kroz vrlo intuitivan proces rada kao i ručni samopozicionirajući sistem, ovaj 3D skener može koristiti bilo ko bez prethodnog iskustva ili obuke. Tehnologija rada ubrzava kompletno iskustvo: nije potrebna posebna priprema, velika površina skeniranja, brzo merenje, direktan Mesh izlaz. Uz pomoć računara nastali 3D modeli mogu biti integrisani u bilo koje procese kao što su arhiviranje, restauracija, analize, stvaranja sadržaja, reverzibilni inženjering itd.


HandySCAN 300

Prospektikona_pdf_web.pngUporedne karakteristikeikona_explorer.jpgOblasti primeneikona_explorer.jpgPogledajte filmikona_wmp_web.png

rd-2015.jpg 

handyscan3d_hand_800x800.jpg
handyscan3d_case_v2_800x800.jpg
 
 

Osnovne karakteristike:

 • Težina: 850 gr
 • Dimenzije: 77 x 122 x 294 mm
 • Brzina: 205.000 merenja/sekundi
 • Površina skeniranja: 225 x 250 mm
 • Izvor svetlosti: 3 laserska krsta
 • Klasa lasera: 2M (bezbedan za oči)
 • Rezolucija: 0,100 mm
 • Preciznost: do 0,040 mm
 • Volumetrijska preciznost: 0,020 mm + 0,100 mm/m
 • Rastojanje od predmeta: 300 mm
 • Dubina polja: 250 mm
 • Veličina predmeta: 0,1 - 4 m
 • Izlazni formati: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, x3dz, .zpr
 • Kompatibilni softveri: 3D Systems (Geomagic Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault Systemes (CATIA V5 i SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), Siemens (NX i Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage)
 • Povezivanje: 1 x USB 3.0
 • Pripadajuća oprema: Kofer za smeštaj i transport, kalibraciona ploča, kabl za napajanje, USB kabl, 2.000 reflektujućih markera, VXelements softver.

  Opciona oprema: Creaform preporučuje kupovinu sertifikovanog laptopa kao garanciju optimalnih performansi skenera, dodatna punjiva baterija za rad u terenskim uslovima, robustan tablet sa VXelements softverom, magnetni reflektujući markeri.

  Opcioni softveri (moduli): VXmodel ("Scan to CAD" modul), VXinspect ("Dimensional Inspectiom" modul), VXremote (aplikacija za daljinski pristup softveru).

Saznajte više o ovome...

HandySCAN ručni 3D skeneri nove generacije su optimizovani za potrebe razvoja proizvoda i profesionalce koji traže najefikasniji i najpouzdaniji način za 3D merenja fizičkih objekata. HandySCAN 300 je pravo rešenje ako tražite najefikasniji put za reverzibilni inženjering i/ili dizajn. HandySCAN 300 je pouzdan alat koji će vam pomoći da dostignete cilj.


HandySCAN 700

Prospektikona_pdf_web.pngUporedne karakteristikeikona_explorer.jpgOblasti primeneikona_explorer.jpgPogledajte filmikona_wmp_web.png

rd-2015.jpg

handyscan3d_hand_800x800.jpg
handyscan3d_case_v2_800x800.jpg
 

Osnovne karakteristike:

 • Težina: 850 gr
 • Dimenzije: 77 x 122 x 294 mm
 • Brzina: 480.000 merenja/sekundi
 • Površina skeniranja: 275 x 250 mm
 • Izvor svetlosti: 7 laserskih krstova (+1 ekstra linija) 
 • Klasa lasera: 2M (bezbedan za oči)
 • Rezolucija: 0,050 mm
 • Preciznost: do 0,030 mm
 • Volumetrijska preciznost: 0,020 mm + 0,060 mm/m
 • Rastojanje od predmeta: 300 mm
 • Dubina polja: 250 mm
 • Veličina predmeta: 0,1 - 4 m
 • Izlazni formati: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, x3dz, .zpr
 • Kompatibilni softveri: 3D Systems (Geomagic Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault Systemes (CATIA V5 i SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), Siemens (NX i Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage)
 • Povezivanje: 1 x USB 3.0
 • Pripadajuća oprema: Kofer za smeštaj i transport, kalibraciona ploča, kabl za napajanje, USB kabl, 2.000 reflektujućih markera, VXelements softver.

  Opciona oprema: Creaform preporučuje kupovinu sertifikovanog laptopa kao garanciju optimalnih performansi skenera, dodatna punjiva baterija za rad u terenskim uslovima, robustan tablet sa VXelements softverom, magnetni reflektujući markeri.

  Opcioni softveri (moduli): VXmodel ("Scan to CAD" modul), VXinspect ("Dimensional Inspectiom" modul), VXremote (aplikacija za daljinski pristup softveru).  

Saznajte više o ovome...

HandySCAN ručni 3D skeneri nove generacije su optimizovani za potrebe razvoja proizvoda i profesionalce koji traže najefikasniji i najpouzdaniji način za 3D merenja fizičkih objekata. HandySCAN 700 pruža povećanu tačnost i rezoluciju. To je najsvestraniji 3D skener na tržištu za inspekciju i zahtevni reverzibilni inženjering.


HCPS (Health Care Partner 3D Scanner)

Prospektikona_pdf_web.pngOblasti primeneikona_explorer.jpgPogledajte filmikona_wmp_web.png

hcps_product_hand-v1.jpg  
hcps_carry-on_case.jpg
   

Osnovne karakteristike:

 • Težina: 850 gr
 • Dimenzije: 96 x 140 x 258 mm
 • Brzina: 550.000 merenja/sekundi
 • Površina skeniranja: 275 x 250 mm
 • Izvor svetlosti: LED
 • Rezolucija: 1 mm
 • Preciznost: do 0,500 mm
 • Volumetrijska preciznost: 0,500 mm/m
 • Rastojanje od predmeta: 400 mm
 • Dubina polja: 250 mm
 • Površina skeniranja: 380 x 380 mm
 • Veličina predmeta: 0,3 - 3 m
 • Izlazni formati: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, x3dz, .zpr
 • Povezivanje: 1 x USB 2.0
 • Pripadajuća oprema: Kofer za smeštaj i transport, kalibraciona ploča, kabl za napajanje, USB kabl, 1.000 reflektujućih markera, VXelements softver.

  Opcioni softveri (moduli): VXscan modul je u potpunosti posvećen akviziciji i optimizaciji podataka dobijenih 3D skeniranjem. Daje visoke performanse za određeni zadatak, a ipak je jednostavan i dovoljno lak za korišćenje tako da odgovara bilo kom nivou iskustva korisnika. API intergracija omogućava jednostavnu integraciju softvera VXelements u vašu soluciju za 3D merenje tela kroz Creaform API.

Saznajte više o ovome...

Health Care Partner 3D Scanner je odličan uređaj za zdravstvenu zaštitu i aplikacije za 3D merenja tela. Karakterišu ga vrlo brza akvizicija oblika i funkcionalna visoka preciznost. Skener stvara 3D podatke koji se mogu koristiti za izradu prilagođenih, udobnih pomagala, proteza i druge opreme. Health Care Partner 3D Scanner je odlična alternativa tradicionalnim, zamornim i neprijatnim mernim metodama poput livenja gipsa.