Instalacija ZCorporation kolor 3D printera ZPrinter 250 - PRVOG U SRBIJI

10 - instalacija zp 250_vtsns.jpg

U Novom Sadu, 26. i 27.04.2011. godine, instalirali smo još jedan ZCorporation kolor 3D printer u Srbiji, novi model ZPrinter 250, što je ujedno bilo i prvo javno prikazivanje ovog modela 3D printera u našoj zemlji.

Vlasnik i korisnik ZCorporation kolor 3D printera ZPrinter 250 je čuvena Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu.

U nastavku više informacija o ovome...

 

Instalaciji i obuci u korišćenju ZCorporation kolor 3D printera ZPrinter 250 prisustvovao je veći broj profesora i drugog nastavnog osoblja Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu.

U nastavku možete pogledati nekoliko fotografija snimljenih tokom instalacije i obuke u korišćenju ZCorporation kolor 3D printera ZPrinter 250, klikom na svaku od njih:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image