CRUSE skeneri velikog formata

  Image   

ikona_pdf_web.png
 
 
 
                                
 
Od 1979. godine kompanija CRUSE GmbH iz Rheinbacha (Nemačka), razvija i proizvodi opremu za skeniranje originala velikih dimenzija, u vrhunskom kvalitetu koji će sigurno zadovoljiti zahteve klijenata.

Neke od glavnih karakteristika CRUSE skenera su:

 • Beskontaktno tj. "touch-free" skeniranje.
 • Homogeno, ravno i stabilno osvetljavanje originala.
 • Jedinstveni distribucioni sistem svetla sa do 12 različitih kombinacija svetla koja su softverski postavljena i kontrolisana. To osigurava izuzetno vernu reprodukciju i najsitnijih površinskih tekstura.
 • Maksimalna oštrina i 100% paralelizam i kod najvećih originala.
 • Skeniranje uokvirenih slika i originala, sa okvirima gde je širina kraka okvira i do 12 cm.
 • Različiti modeli za originale i medije do 2 x 3 m originalne veličine.
 • CRUSE skeneri skeniraju u rezoluciji do 1.200 dpi. Moguća je i veća rezolucija na zahtev korisnika!
 • Skeniranje linije po linije putem CCD (RGB), za tačne i naturalističke rezultate.
 • Integrisan ICC kolor menadžment.
 • Konstantni, identični reprodukcioni ugao po celoj površini originala.

Ostale ključne karakteristike kao što su automatsko fokusiranje, uravnoteženje beline i sofisticirana kontrola svetla, korisniku osiguravaju prijantnu radnu okolinu.

CRUSE skeneri su bez sumnje superiorni u odnosu na fotografisanje originala velikih dimenzija, zahvaljujući linearnom skeniranju sa CCD, u strogo kontrolisanim uslovima osvetljenja i uz doslednu oštrinu i ugao reprodukcije.

CRUSE GmbH je kompetentan partner za Arhive, Arhitekte, Biblioteke, Indistriju ambalaže, Dekor, Izdavačke kuće, kao i za Fotografe, Umetnike, Muzeje, Zemljišne urede - Katastre, Istraživačke biroe itd.

Svaki CRUSE skener je individualno konstruisan u Nemačkoj prema zahtevima svakog pojedinog kupca, te je stoga napravljen isključivo prema klijentovim zahtevima. To definiše "CRUSE Quality" kao međunarodni standard za skeniranje i kopiranje originala velikih formata - sa CRUSE skenerima instaliranim u više od 30 zemalja širom sveta.

 

Jednostavno, CRUSE skeneri su The Best of The Best. 

 

Cene i zvaničnu ponudu zatražite od 3D-CADDIT D.O.O.

 


 

Image

 - Prospektikona_pdf_web.png

- Pogledajte filmikona_wmp_web.png

- Dodatna oprema

 
Synchron Table Scanner
   
Ova tehnologija skeniranja je razvijena da zadovolji specifične potrebe oblasti industrijske i dekorativne umetnosti. Original, koji se nalazi na veoma stabilnom pokretnom postolju, pomera se ispod jedinstvenog sistema za osvetljavanje.

Ovaj skener ispunjava sve industrijske zahteve visokokvalitetnog skeniranja:

 • Beskontaktno tj. "touch-free" skeniranje.
 • Apsolutno stabilno osvetljavanje originala.
 • Specijalno osvetljavanje, sa do 12 različitih kombinacija softverski kontrolisanog osvetljavanja koja osiguravaju izuzetno vernu reprodukciju i najsitnijih površinskih tekstura.
 • Maksimalna oštrina i 100% paralelizam i kod najvećih originala.
 • Programska kompenzacija pri skeniranju uokvirenih slika i originala, sa okvirima gde je širina kraka okvira i do 20 cm.

Dostupni su različiti modeli, za originale formata od A0 do 2 x 3 m.

Saznajte više o ovome...

     
     
     

Image

- Prospektikona_pdf_web.png

- Pogledajte filmikona_wmp_web.png

- Dodatna oprema

 

Repro Decor

Ovo je vrhunsko rešenje za skeniranje kada su u pitanju materijali za podove, nameštaj, keramika, minerali, kreacije, 3D objekti... koje treba digitalno snimiti. Mogućnosti ovog skenera mogu se povećati dodatnim funkcijama koje će zadovoljiti specifične potrebe kupca.

Ovaj skener ispunjava sve industrijske zahteve visokokvalitetnog skeniranja:

 • Beskontaktno tj. "touch-free" skeniranje.
 • Apsolutno stabilno osvetljavanje originala.
 • Specijalno osvetljavanje, sa do 12 različitih kombinacija softverski kontrolisanog osvetljavanja koja osiguravaju izuzetno vernu reprodukciju i najsitnijih površinskih tekstura.
 • Maksimalna oštrina i 100% paralelizam i kod najvećih originala.
 • Programska kompenzacija pri skeniranju uokvirenih slika i originala, sa okvirima gde je širina kraka okvira i do 20 cm.

Dostupni su različiti modeli, za originale formata od A0 do 2 x 3 m.

     
     
     

Image

- Prospektikona_pdf_web.png

- Pogledajte filmikona_wmp_web.png

- Dodatna oprema 

 

Museum Scanner

Ovaj skener je idealan za skeniranje visokokvalitetnih originala, pogotovo slika veličine do 2 x 3 m.

Ovaj skener zadovoljava specifične potrebe muzeja. Vertikalno postavljeno postolje omogućava skeniranje u arhivskom kvalitetu kada nije dozvojeno prisustvo predmeta ili objekata preko originala. Ovaj sistem omogućava beskontaktno tj. "touch-free" skeniranje vrednih dokumenata, u različitim rezolucijama. Sa efektom promenljive teksture te opcionim dodatnim LED osvetljenjem, postiže se najviši nivo kvaliteta skeniranja originala, sa krajnjim rezultatom reprodukcije koji je veoma blizu originalu za konzervatorske svrhe.

Osim Standard verzije, postoje Compact i Compact + verzije. U tim verzijama dužina postolja omogućava redukciju kretanja transportnog sistema - pri istom skeniranju i rezoluciji! 

Saznajte više o ovome...

     
     
     

Image

- Dodatna oprema 

 

Book Scanner

Ovaj skener je namenjen za stare, antičke i veoma osetljive knjige do A0 formata. Kao što je moguće skeniranje pri normalno otvorenim knjigama do 180°, tako je uz pomoć posebnog držača moguće skeniranje i pri uglovima otvaranja između 90° i 120°.

Skener je opremljen ručnim ili motornim regulatorom pritiska staklene ploče na stranice knjiga. Staklena ploča se može motorno ili ručno podešavati, a može se koristiti i bez staklene ploče.

Skener poseduje hardverski i softverski kontrolisanu tehnologiju kompenzacije debljine i dubine stranica.

Dostupni su modeli 90-110 B SL (za sve zahtevne biblioteke), 90-145 (za skeniranje debelih, starih i velikih knjiga) i 90-110 B FL (za korisnike sa ograničenim budžetom). 

Saznajte više o ovome...

     
     
     

Image

- Dodatna oprema 

 

Archive Scanner

Ovaj modularni multifunkcijski skener naročito je pogodan za arhivsku građu, sa ili bez upotrebe staklene ploče.

Funkcije skenera se mogu modularno dograđivati zahvaljujući velikom izboru dodatne opreme.

Dostupni su modeli 90-110 SP SL (sa malom svetlosnom emisijom), 90-110 SP FL (za korisnike sa ograničenim budžetom), 110-145 E FL (ekonomska klasa kao alternativa jeftinijoj varijanti) i 90-145 A SL (skener modularne konstrukcije).

Saznajte više o ovome...