Podaci o preduzeću

Preduzeće 3D-CADDIT d.o.o. je registrovano 08.06.2007. godine u Beogradu, prema rešenju Agencije za privredne registre Republike Srbije na osnovu člana 28., stav 9 i 10 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS" br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 i 61/2005).

- Naziv firme: 3D-CADDIT d.o.o.

- Vlasnici:

  • Miljenko Prohaska, direktor
  • Milorad Jovanović, direktor IT & QMS sektora 

- Registarski / Matični broj: 20297140

- PIB: SR105030095

- Pretežna delatnost: 7022

- Matična banka: ProCredit Bank A.D. Beograd

- Brojevi računa:

  • Dinarski: 220-74186-52
  • Devizni: 82-302-0000067.0

Radno vreme: Od 09:00 do 17:00 časova (ponedeljak - petak)

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS" br. 84/04 i 86/04), preuzimanje potvrda našeg preduzeća o evidenciji za PIB i PDV možete izvršiti klikom na donji link:

PIB + PDVikona_pdf_web.png